Ombyggnation av maskiner för entreprenad och borrning